Menu
Home Page

Siarter Iaith / Language charter

Targedau

- Gwahodd Mr Urdd i'r ysgol.

 

- Trefnu diwrnod dathlu Cymreictod yn yr ysgol.

 

- Prynu gemau bwrdd Cymraeg.

 

- Dosbarthu tocynnau siarad Gymraeg.

 

- Siarad gyda'r gymdeithau a busnesau lleol am yr iaith Gymraeg.

 

- Trefnu tripiau a gweithgareddau i wobrwyo siarad Cymraeg.

 

- Creu logo newydd ar gyfer y cynorthwywyr Cymraeg.

 

Dyma luniau o'r plant yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gyda Menter Iaith Abertawe a'r Urdd.
Top