Menu
Home Page

Siarter Iaith / Language charter

Cynorthwy-wyr Cymraeg

Ysgol Lon Las - Gig Cymraeg gyda Bronwen Lewis πŸŽΆπŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ ΏπŸ™ŒπŸ»

Gig Dydd Gwyl Dewi gyda Bronwen Lewis.

Targedau

- I wahodd amrywiaeth o bobl i'r ysgol er mwyn hybu'r iaith Gymraeg/ To invite a range of people to the school in order to promote the Welsh language.

 

- Trefnu diwrnod dathlu Cymreictod yn yr ysgol/To organise a Welsh day in the school.

 

- Prynu gemau bwrdd Cymraeg/To buy Welsh games.

 

- Dosbarthu tocynnau siarad Gymraeg/To distribute Welsh tokens.  

 

- Siarad gyda'r gymdeithau a busnesau lleol am yr iaith Gymraeg/ To speak with local businesses about their use of the Welsh language. 

 

- Trefnu tripiau a gweithgareddau i wobrwyo siarad Cymraeg/ To arrange trips and activities as prizes for speaking Welsh.

 

- Creu logo newydd ar gyfer y cynorthwywyr Cymraeg/To design a new logo for the 'Cynorthwy-wyr Cymraeg'.

 

Sioe Dydd Gwyl Dewi gyda 'Do Re Mi'

Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen

QBTM1738.MOV

Still image for this video

Diwrnod Miwsig Cymru / Welsh Music Day

Gweithdy Radio gyda Marc Griffiths / Radio Workshop with Marc Griffiths

Ysgol Gymraeg Lon Las.mp3

Bronwen Lewis

Gig Bronwen Lewis

Still image for this video
Dyma luniau o'r plant yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gyda Menter Iaith Abertawe a'r Urdd.
Top