Menu
Home Page

Prosiect Erasmus +

Nod y prosiect yw 
- I ddatblygu pedagogeg a sgiliau digidol athrawon er mwyn iddynt deimlo’n fwy hyderus wrth ddefnyddio technoleg wrth addysgu. 
- Gwella canlyniadau 200 o blant (50 o bob ysgol) sy’n derbyn gwersi Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth gan ddefnyddio offer TGCH fel adnodd ychwanegol. 
- Gwella addysg o fewn y 4 ysgol sy’n rhan o’r prosiect gan rannu arfer da.
- Hybu dinasyddiaeth Ewropeaidd a gwella ymwybyddiaeth ddiwylliannol.

 

By this project we aim to:
- Develop the pedagogical and digital skills of 40 teachers from 4 schools so they can improve their
teaching with the help of technology;
- Increase the level of academic results and motivation of 200 pupils (50 from each school) who attend activities delivered by teachers who use ICT tools and digital educational resources during their science, mathematics or English language lessons.
- Improve the educational offer of the 4 partner schools by sharing best practices in using ICT tools in teaching and learning activities at European level
- Promote European citizenship and improve the cultural awareness and expression of the direct and indirect participants

 

 

 

Top