Menu
Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Rydym ni yn gosod gwaith cartref mathemateg ac iaith bob wythnos. Yn ogystal mae pob plentyn yn derbyn rhestrau sillafu wythnosol, ac yn derbyn llyfr darllen i ddarllen adref. 

 

We set mathematics and language homework each week. Additionally, each child receives weekly spelling lists and a reading book to be read at home. 

Top