Menu
Home Page

Croeso/Welcome

Croeso i / Welcome to

Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las.

 

 

Credir yn gryf bod cydweithrediad da rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol. Mae
gan yr ysgol 'Gytundeb Cartref / Ysgol' sy'n nodi'r hyn a ddisgwylir o'r disgyblion
a'u rhieni / gwarcheidwaid. Yn ogystal amlinellir yr hyn y gall y cartref ddisgwyl o'r
ysgol wrth ddarparu'r gwasanaeth orau. Bydd y cytundeb yn cael ei anfon adref yn
flynyddol ac fe'i harwyddir gan yr athro, y disgybl a'r rhiant / gwarcheidwad.
Oriau'r Ysgol

 

At Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las we strongly believe that close co-operation
between the school and home is essential. Our school has a ‘Home / School
Agreement’ which notes our expectations in terms of pupil and parent/guradian
engagement. It also outlines the school’s engagement to providing the best service
for you and your child. This agreement will be sent home on a yearly basis, and
will be signed by the teacher, child and parent/guardian. 

Top