Menu
Home Page

Dydd a Nos / Day and Night

Yn ystod y thema 'Dydd a Nos' byddwn yn dysgu am y 7 cysgiadur, beth sydd yn digwydd yn y dydd a beth sydd yn y nos.  Yn ystod y tymor yma hefyd byddwn yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Nadoligaidd ac yn paratoi ar gyfer ein cyngerdd.

During our theme 'Day and Night' we learn about nocturnal animals, what happens in the day and what happens in the night.  During the term we also participate in Christmas activities and prepare for our concert. 

Top