Menu
Home Page

Profion Cenedlaethol / National Tests

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

National Reading and Numeracy Tests

 

Gweler gwybdoaeth isod am y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Bydd disgyblion ym mlynyddoedd 2 i 6 yn sefyll y profion hyn bob haf.

 

Please find some useful information below regarding the National Reading and Numeracy tests which are sat by pupils in year 2 to 6 every summer. 

 

Bydd y profion yn cael eu cynnal rhwng y....

The tests will be held between the......

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr / Information for parents and carers

Deunyddiau Darllen Sampl Cymraeg / Welsh Reading Sample Materials
Deunyddiau Darllen Saesneg / English Reading Sample Materials
Deunyddiau Sampl Rhifedd - Gweithdrefnol / Numeracy Sample Materials - Procedural
Deunyddiau Sampl Rhifedd - Rhesymu / Numeracy Sample Materials - Reasoning
Top