Menu
Home Page

Pentre Bach

Yn ystod y thema 'Pentre Bach' byddwn yn dysgu am gymeriadau Cymreig sef Sali Mali, Jac y Jwc, Jini a.y.y.b

During our theme 'Pentre Bach' we learn about Welsh characters such as Sali Mali, Jac y Jwc, Jini etc.

Top