Menu
Home Page

Gwisg Ffansi / Fancy Dress

Yn ystod y thema 'Gwisg Ffansi' byddwn yn dysgu am bobl sy'n ein helpu e.e. plismon, dyn tan, nyrs.  Rydyn yn cael cyfle i wisgo lan ac i fynd mewn injan dan.

During our theme 'Fancy Dress' we learn about people who help us i.e. policeman, fireman, nurse.  We get the opportunity to dress up and to have a go on a fire engine. 

Top