Menu
Home Page

Adeiladu Ty Bach 1,2,3

Yn ystod y thema 'Adeiladu Ty Bach 1,2,3' byddwn yn dysgu am wahanol fath o gartrefi.  Darllen stori Cadi a blasu bwydydd newydd. Hefyd mae'r plant yn mwynhau defnyddio Google Earth.

During our theme 'Adeiladu Ty Bach 1,2,3' we learn about different houses. The children read the story Bore da Cadi and taste new foods. The children enjoy using Google Earth to show everyone where they live.

Top