Menu
Home Page

Cyngor Hawliau/ Rights Council

Ysgol Parchu Hawliau / Rights Respecting School

Rydym yn falch iawn i fod yn Ysgol Hawliau Plant - Lefel 2 / We are very proud to be a Rights Respecting School - Level 2

 

Mae'r Comisiynydd Plant Cymru yma i sicrhau bod holl blant a phobl ifanc Cymru yn dod i wybod am eu hawliau. Mae'r hawliau hyn yn bethau sydd angen ar blant a phobl ifanc i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. Mae gan y Cenhedloedd Unedig restr o'r holl hawliau sydd gan blant. Enw'r rhestr hon yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, neu CCUHP yn fyr.

 

 

The Children's Commissioner for Wales is there to make sure that all children and young people in Wales find out about their rights. These rights are the things that children need to be safe, healthy and happy. The United Nations has a list of all the rights that children have. The list is called the UN Convention on the Rights of the Child, or UNCRC for short.

 

Beth yw ein hawliau? / What are our rights?

Top