Menu
Home Page

Sblish Sblash

Yn ystod y thema 'Sblish Sblash' byddwn yn dysgu am  Mrs Wishi Washi.   Mae'r plant werth eu bodd yn sgrwbio yn y twb ac yn defnyddio'r peiriant golchi.

During our theme 'Splish Splash' we learn about Mrs Wishi Washi. The children enjoy scrubbing in the tub and using the washing machine.

Top