Menu
Home Page

Ein Themau / Our Themes

 

 

Ein Themau

 

Yn ystod y flwyddyn fe fydd Blwyddyn 5 yn astudio 6 thema, un pob hanner tymor. Mae dolennau i bob thema ar y dudalen flaenorol ac maent yn cynnwys gwybodaeth a dolennau.

 

Our Themes

 

Year 5 will study 6 themes, one every half term. There are links to each theme on the previous page and these have information and links.

 

Themau / Themes

 

Tymor / Term Thema / Theme
Hydref 1 / Autumn 1  
Hydref 2 / Autumn 2  
Spring 1 / Spring 1  
Spring 2 / Spring 2  
Haf 1 / Summer 1  
Haf 2 / Summer 2  

 

Top