Menu
Home Page

Y Gryffalo / The Gruffalo

Yn ystod thema 'Y Gryffalo' byddwn yn dysgu stori Y Gryffalo trwy symudiadau ac am anifeiliaid y goedwig ar anifeiliaid sy'n Gaeafgysgu.  Rydym yn dysgu sut i greu map ac yn blasu bwydydd y Gryffalo.

During our theme 'The Gruffalo' we learn the the story of The Gruffalo through actions, we learn about animals that live in the forest and which ones hibernate.   We learn how to draw maps and we get to taste the Gruffalo's favorite food.  

Top