Menu
Home Page

Y Fferm / The Farm

Yn ystod thema 'Y Fferm' rydym yn dysgu am anifeiliaid y fferm, eu cynnyrch a'i chartrefi.  Rydym yn darllen amryw o storiâu am y fferm ac yn paratoi picnic i ddathlu diwedd y thema.

During our theme 'The Farm' we learn about the different animals, their products and their homes.  We read a variety of stories about the farm and prepare a picnic to celebrate the end of our theme.

Top