Menu
Home Page

Y Chwe Gwlad / The Six Nations

Yn ystod thema ' Y Chwe Gwlad' rydym yn dysgu am y twrnament a sut i chwarae Rygbi.  Byddwn yn dysgu am y wahanol wledydd sy'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth gan gynnwys blasu bwydydd lleol.

During our theme 'The Six Nations' we learn about the tournament and how to play rugby.  We learn about the countries that participate in the competition as well as tasting local delicacies. 

Top