Menu
Home Page

Dychwelyd i'r Ysgol / Return to School

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, bydd disgyblion yr ysgol yn parhau i gael eu haddysgu o adref nes Ionawr 18fed ar y cynharaf. Rhennir manylion am waith y disgyblion ar J2e (Hwb) o ddydd Mercher, Ionawr 6ed.

 

Following the Welsh Government's announcement, pupils will continue to learn from home until January 18th at the earliest. Pupils' tasks will be shared on j2e (Hwb) from January 6th.

Top