Menu
Home Page

Cau'r Ysgol / School Closure

Bydd yr ysgol ar agor ar gyfer darparu gofal plant ble mae dau riant yn weithiwr allweddol yn unig.

Byddwn yn gwethredu ar ganllawiau'r llywodraeth.

 

The school will remain open to provide childcare where both parents are key workers.

We will continue to take guidance from the Government.

Top