Menu
Home Page

Anrhegion / Presents

Yn ystod y thema 'Anrhegion' byddwn yn dysgu am stori'r geni a gwir ystyr y Nadolig. Byddwn hefyd yn creu rhestr o anrhegion, llythyr i Sion Corn ac ymarfer ar gyfer ein cyngerdd Nadolig.

During our theme 'Presents' we learn about the nativity and the true meaning of Christmas. We will write a list of presents a letter to Father Christmas and prepare for our Christmas concert.

Top