Menu
Home Page

A'Hoi!

Yn ystod y thema 'A'Hoi!' rydym yn dysgu am anifeiliaid y môr a môr-ladron.  Byddwn yn dysgu am y traeth yn yr hen ddyddiau ac yn cael y cyfle i fynd ar dram.

During our theme 'A'Hoi!' we learn about sea creatures and pirates.  We also learn about the beach in the olden days and we get a chance to ride a tram.

Top