Menu
Home Page

Croeso/Welcome

Croeso i / Welcome to

Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las.

 

Rydyn ni'n ysgol brysur a chyfeillgar! Bwriad ein gwefan yw rhoi blas i chi o'r ysgol, a rhannu gwybodaeth gyda rhieni, disgyblion a'r gymuned.

 

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ymweld a'n gwefan. Cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol os oes unrhyw gwestiwn gennych.

 

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find any information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

 

Diolch am ymweld â'n gwefan!

Thank you for visiting! 

Top