Menu
Home Page

Clybiau/Clubs

Clybiau ar ôl Ysgol

After School Clubs

3.20-4.20

 

Nos Lun

Clwb Chwaraeon Bl3 - Bl6/Sports Club Yr3 - Yr6

 

Nos Fawrth

Clwb Adran

Clwb Tgch / ICT club Bl 2 - 6

 

Nos Fercher

Dim clybiau / No Clubs

 

Nos Iau

Cor / Choir Bl 3 - 6

Clwb Chwaraeon Bl2/Sports Club Yr2

 

Top